-   +

PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Řazení programů CŽV je provedeno v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2-3 Studium v oblasti pedagog. a speciálněpedagog. věd a pedagogiky (ped. minimum)

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocích

Cena

Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

(Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů) (číslo programu 9217W001)

2

11 380

13 620

x

2.

Pedagogické studium učitelů odborného výcviku

(číslo programu 9217W003)

1,5

15 300

x

x

3.

Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

(číslo programu 9217W004)

1,5

16 150

x

x

4.

Pedagogické studium pro vychovatele

(číslo programu 9217W005)

1,5

14 810

x

x

5.

Pedagogické studium pro pedagoga volného času

(číslo programu 9217W008)

1,5

14 810

x

x

6.

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy

(číslo programu 9217W007)

1,5

15 300

x

x

7.

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

(číslo programu 9217W006)

1,5

15 300

x

x

8.

Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů

(číslo programu 9217W009)

1,5

15 300

x

x
9.

Studium pro asistenty pedagoga

(číslo programu 9204W011)

1

9 400

x x
10.

Speciální pedagogika

rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE

výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu 9204W005)

3 9 870 13 080 9 370
11.

Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol

výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE

(číslo programu 9204W003)

2 11 680 14 760 x
12.

Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku

výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE

(číslo programu 9204W002)

2 10 520 11 790 x
13.

Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku

výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE

(číslo programu 9204W012)

2 10 520 11 790 x
14.

Speciální pedagogika pro vychovatele

výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE

(číslo programu 9204W001)

2 11 640 12 600 x
15.

Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta

Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61

(číslo programu 9204W013)

2,5 14 000 15 570 12 750

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocích

Cena

Studium pedagogiky (§ 3)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

POUZE PRO ABSOLVENTY PdF UP V OLOMOUCI

(číslo programu 9217W002)

1

11 520 x

x


§ 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy § 6 odst. 1) písm. a)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Anglický jazyk - učitelství pro SŠ
(číslo programu
9205W003)

(rozšíření kvalifikace z AJ pro 2. st. ZŠ)

1

22 170

x

x

2.

Biologie - učitelství pro SŠ
(číslo programu 9211W002)

(rozšíření kvalifikace z PŘ pro 2. st. ZŠ)

2

16 550

7 170

x

3.

Český jazyk - učitelství pro SŠ
(číslo programu
9206W002)

(rozšíření kvalifikace z ČJ pro 2. st. ZŠ)

1

21 220

x

x

4.

Hudební výchova - učitelství pro SŠ
(číslo programu 9215W001)

(rozšíření kvalifikace z HV pro 2. st. ZŠ)

2

10 070

15 370

x

5.

Matematika - učitelství pro SŠ
(číslo programu
9212W002)

(rozšíření kvalifikace z MAT pro 2. st. ZŠ)

1

18 020

x

x

6.

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu 9209W002)

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 1. st. ZŠ)
pozn. program byl v 06/2014 inovován

2

12 390

12 310

x

7.

Německý jazyk - učitelství pro SŠ
(číslo programu 9209W003)

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 2. st. ZŠ)

1

18 740

x

x

8.

Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
(číslo programu 9207W002)

(rozšíření kvalifikace z OV pro 2. st. ZŠ)

1

18 510

x

x

9.

Technická a informační výchova pro SŠ
(číslo programu 9210W002)

(rozšíření kvalifikace z INFO pro 2. st. ZŠ)
1 17 980 x x
10.

Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9207W004)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
2 10 740 15 480 x
11.

Dějepis - učitelství pro SŠ

(číslo programu 9207W006)

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ)

1 18 340 x x
12.

Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9207W005)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
2 10 560 15 210 x
13.

Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9206W003)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
2 12 840 13 290 x
14.

Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9211W003)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
2 13 090 16 680 x
15.

Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9210W004)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
2 15 160 17 930 x
16.

Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9212W003)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
2 11 770 16 540 x
17.

Učitelství pro MŠ

výklad k získání kvalifikace učitele / učitelky MŠ ZDE
(číslo programu 9208W003)

2 10 210 13 820 x
18.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

(číslo programu 9208W004)

výklad k získání kvalifikace učitele / učitelky 1. st. ZŠ ZDE

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ a SŠ, rozšíření kvalifikace pro absolventy studijního oboru speciální pedagogika, pedagogika a oborů zaměřených na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času)

3 11 920 12 900 17 550
Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vyučovat další předměty § 6 odst. 1) písm. b)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ
(číslo programu
9205W002)

2

12 960

18 910

x

2.

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ

(ukázka formy přijímací zkoušky)

(číslo programu 9205W001)

2 13 920 19 200 x

3.

Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu 9206W001)

2

12 840

13 290

x

4.

Informatika pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu
9210W001)

2

15 160

17 930

x

5.

Matematika pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu
9212W001)

2

11 770

16 540

x

6.

Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu 9209W001)

2

12 390

12 310

x

7.

Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu 9207W001)

2

10 560

15 210

x

8.

Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9207W003)

2 10 740 15 480 x

9.

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu 9211W001)

2

13 090

16 680

x

10.

Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9216W001)

2 9 180 14 850 x
11.

Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9216W004)

2 11 880 14 180 x
Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení  § 6 odst. 1) písm. c)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk
(číslo programu
9204W006)

3

10 730

11 460

14 140

§ 6a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga § 6a odst. 1 písm. b)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Speciální pedagog

rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE

(číslo programu 9204W016)

3 9 780

11 300

14 780


§ 6b Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka

Doplňující didaktické studium příslušného jazyka

Délka v
rocích

Cena

Doplňující didaktické studium příslušného jazyka § 6b

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Doplňující didaktické studium německého jazyka

(číslo programu 9209W004)

pozn. upřesnění cílové skupiny

1 semestr 6 000

x

x

2.

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

(číslo programu 9205W004)

pozn. upřesnění cílové skupiny

1 semestr 6 000 x x

 

§ 7-9 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocích

Cena

Studium k výkonu specializovaných činností § 9

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením (Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením)

(číslo programu 9204W007)

2

11 610

12 950

x

2.

Koordinátor ICT

(číslo programu 9210W003)

2 11 690 10 830 x
3.

Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy

(číslo programu 9217W010)

2 10 620 15 290 x
4.

Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie

(číslo programu 9204W015)

2 15 760 17 750 x

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocích

Cena

Studium pro výchovné poradce § 8

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pro výchovné poradce

(číslo programu 9202W001)

2

10 850

15 230

x

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocích

Cena

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky § 7

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

(číslo programu 9203W001)

2

13 870

16 410

x

 

§ 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání

Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání

Délka v
rocích

Cena

Průběžné vzdělávání § 10 a programy k prohlubování znalostí

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ (ukázka formy přijímací zkoušky)

(číslo programu 9205W001)

2

13 920

19 200

x

2.

Sbormistrovství

(číslo programu 9214W001)

2 12 360 15 040 x
3.

Muzejní a galerijní pedagogika

(číslo programu 9213W001)

2 12 130 15 390 x
4.

Speciální pedagogika pro výchovné poradce

(doplnění odborné kvalifikace o speciálně-pedagogickou problematiku)

(číslo programu 9204W010)

1 11 080 x x
5.

Logopedický asistent (studium k zabezpečení logoped. péče ve školství)

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61

(číslo programu 9204W004)

od a.r. 2015/2016 je tento program nahrazen programem Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta

2,5 14 000 15 570 12 750
6.

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence

(číslo programu 9204W014)

1 4 950 x x
7.
Canisterapeutický výcvik
záznam z vysílání Českého rozhlasu Olomouc na téma Canisterapie ZDE

(číslo programu 9204W009)

1 9 090 x x
8.

Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ

(číslo programu 9216W003)

2 9 180 14 850 x
9.

Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ

(číslo programu 9216W002)

2

11 880

14 180 x

Ceník


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc